Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Voor Jenti is duurzaam ondernemen vanzelfsprekend. Als bedrijf zijn wij gericht op economische meerwaarde met respect en aandacht voor mens, milieu en maatschappij. Hierbij worden bij alle activiteiten de optimale balans tussen de ‘3P’s’ People, Planet en Profit gezocht. Dit vraagt op alle vlakken van het ondernemen een continu proces van innovatie en doorontwikkeling. 

PEOPLE

Het HR-beleid is ook een zeer belangrijk en bepalend aspect voor het succes van de organisatie. Jenti creëert en faciliteert een omgeving waarin medewerkers optimaal blijven ontwikkelen en presteren: vakbekwaam, betrokken en gezond. Wij zorgen voor persoonlijk aandacht en voor blijvende inzetbaarheid en ontwikkeling.

PLANET

Jenti streeft er tijdens voorbereiding en realisatie van projecten het milieu zo min mogelijk te belasten. Dit betekent aandacht voor de juiste materiaalkeuze en zo efficiënt mogelijk produceren waardoor (rest)afval in de productie en op locatie wordt beperkt.

Door te investeren in computergestuurde mechanische bewerkingsmachines wordt nauwkeuriger gewerkt met als gevolg een forse verkleining van kans op het maken van productiefouten. De afvalstroom van afgekeurde materialen wordt door invoering van dit systeem geminimaliseerd.

Duurzaam ondernemen3

PROFIT

Economische meerwaarde bieden is de basis voor elke commerciële organisatie. Dankzij een goed bedrijfsrendement kunnen wij onze duurzaamheidsdoelstellingen waarborgen. Om te zorgen dat wij een gezond bedrijf blijven en kunnen bijdragen aan de economie blijven wij investeren in de ontwikkeling van mens en organisatie. Op deze wijze dragen wij bij aan een duurzame ontwikkeling voor zowel de huidige als toekomstige generatie.